Estrategia eta Zuzendaritza

FIDESLANen enpresa-kontsultoria bi arlotan espezializatuta dago: Estrategia eta Zuzendaritza eta Finantza eta Zuzendaritza.
estrategia-direccion-fideslan

Zuzendaritza estrategikoa

Urte batzuk barru gure enpresa non egotea nahi dugun ezartzea. Jarraitu beharreko bidea identifikatzea eta egoera horretara iristeko urratsak hastea. Enpresaren zuzendaritza estrategikoaren helburuak hauek dira: epe labur eta luzeko ikuspegiarekin zuzentzea, negozio-eredua definitzea eta berrikustea, kudeaketa-eredua etengabe hobetzea, helburuak lortzea ahalbidetuko duen antolamendu-egitura diseinatzea.

Negozio-plana

Abian jarri aurreko jarduera orok eskatzen du zehaztasunez definitzea produktu edo zerbitzuen eskaintza, helburu diren merkatua eta bezeroak, lehiakideak eta horien ezaugarriak, kontratatu beharreko langileak, beharrezko finantza-baliabideak eta ez-finantzarioak, eta diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenak. Aurretiazko negozio-planik gabe, proiektu berriek ez daukate etorkizun oparorik.

Proiektu estrategikoak eta horien finantzaketa

Enpresa-proiektu jakin batzuek, duten garrantziagatik eta izaera estrategikoagatik, beharrezko bideragarritasuna, errentagarritasuna, arriskuak eta baliabideak aztertzea eskatzen dute. Eta, batzuetan, beharrezko finantzaketa bilatzea eta lortzea ere bai.

estrategia, dirección y financiación

Kudeaketa-kontrola

Ez badugu zehazten nora goazen eta zein bidetatik, ez dugu inoiz jakingo non gauden. Horregatik, funtsezkoa da enpresa-kudeaketa egokirako planak, jomugak eta helburuak ezartzea. Eta helburu estrategiko eta operatiboen aurrekontu-sistema eta ekintza-plana izatea, baita funtsezko adierazleena ere (KPI).

Enpresaren egoeraren diagnostikoa

Batzuetan, beharrezkoa izan daiteke bidean geldialdi bat egitea eta non gauden eta gure errealitatea zein den jakitea. Enpresaren egoera ekonomiko-finantzarioaren diagnostiko batek eta egindako kudeaketaren ebaluazio batek, beharrezko ikuspegi orokor hori ematen dute jarraitu beharreko bide egokia aukeratu aurretik.

Zuzendaritzari aholkuak ematea eta kontseiluei laguntzea

Enpresa-kudeaketak, enpresaren arlo jakin batzuetan lortu duen konplexutasuna dela eta, komeni da, beharrezkoa denean, konfiantzazko kanpoko laguntzaileak izatea, zuzendaritzari edo administrazio-kontseiluei enpresaren egoeraren ikuspegi objektiboa emateko eta erabaki estrategikoak hartzen laguntza emateko.

Eskatu zure beharretara gehien egokitzen den zerbitzua