Estrategia eta Zuzendaritza

estrategia de dirección

Zuzendaritza estrategikoa

Urte batzuk barru gure enpresa non egotea nahi dugun ezartzea. Jarraitu beharreko bidea identifikatzea eta egoera horretara iristeko urratsak hastea. Enpresaren zuzendaritza estrategikoaren helburuak hauek dira: epe labur eta luzeko ikuspegiarekin zuzentzea, negozio-eredua definitzea eta berrikustea, kudeaketa-eredua etengabe hobetzea, helburuak lortzea ahalbidetuko duen antolamendu-egitura diseinatzea.

Negozio-plana

Abian jarri aurreko jarduera orok eskatzen du zehaztasunez definitzea produktu edo zerbitzuen eskaintza, helburu diren merkatua eta bezeroak, lehiakideak eta horien ezaugarriak, kontratatu beharreko langileak, beharrezko finantza-baliabideak eta ez-finantzarioak, eta diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenak. Aurretiazko negozio-planik gabe, proiektu berriek ez daukate etorkizun oparorik.

Proiektu estrategikoak eta horien finantzaketa

Enpresa-proiektu jakin batzuek, duten garrantziagatik eta izaera estrategikoagatik, beharrezko bideragarritasuna, errentagarritasuna, arriskuak eta baliabideak aztertzea eskatzen dute. Eta, batzuetan, beharrezko finantzaketa bilatzea eta lortzea ere bai.

fideslan3

Kudeaketa-kontrola

Ez badugu zehazten nora goazen eta zein bidetatik, ez dugu inoiz jakingo non gauden. Horregatik, funtsezkoa da enpresa-kudeaketa egokirako planak, jomugak eta helburuak ezartzea. Eta helburu estrategiko eta operatiboen aurrekontu-sistema eta ekintza-plana izatea, baita funtsezko adierazleena ere (KPI).

Enpresaren egoeraren diagnostikoa

Batzuetan, beharrezkoa izan daiteke bidean geldialdi bat egitea eta non gauden eta gure errealitatea zein den jakitea. Enpresaren egoera ekonomiko-finantzarioaren diagnostiko batek eta egindako kudeaketaren ebaluazio batek, beharrezko ikuspegi orokor hori ematen dute jarraitu beharreko bide egokia aukeratu aurretik.

Zuzendaritzari aholkuak ematea eta kontseiluei laguntzea

Enpresa-kudeaketak, enpresaren arlo jakin batzuetan lortu duen konplexutasuna dela eta, komeni da, beharrezkoa denean, konfiantzazko kanpoko laguntzaileak izatea, zuzendaritzari edo administrazio-kontseiluei enpresaren egoeraren ikuspegi objektiboa emateko eta erabaki estrategikoak hartzen laguntza emateko.

Eskatu zure beharretara gehien egokitzen den zerbitzua